Bu internet sitesinde dini hakikatlerin manevi tesirlerinden ziyade maddi tesirlerine değindik. Amaç hiçbir şekilde manevi yönleri hafife almak değildir. Asıl amacımız günümüzde bilime verilen önem sebebi ile dini gerçeklerin bazı çevrelerce bilim dışı görülmesinden kaynaklanmaktadır. İslam tüm zamanlara hitap eden daimi ve akılcı bir dindir.

İslam, Kur’ân ve Bilim

Yushidi Kusan
“Kur’an’da astronomik gerçekleri bulduğum için çok fazla etkilendiğimi söyleyebilirim ve bizim gibi evrenin en ufak parçasını dahi inceleyen modern astronomlar için özellikle en küçük parçayı dahi anlamak için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Çünkü teleskoplar kullanarak tüm evreni düşünmeden sadece gökyüzünün en küçük kısımlarını görebiliyoruz. Öyleyse Kur’an okuyarak ve soruları Kur’an’dan cevaplayarak evren araştırmalarım için gelecekteki yolumu bulabileceğimi düşünüyorum.”

Prof. Yushidi Kusan

Tokyo Rasathanesi Direktörü

Alfred Kroener

“Hz. Muhammed’in evrenin ortak kökeni gibi konuları bilmesinin neredeyse imkansız olduğunu düşünüyorum, çünkü bilim adamları son birkaç yıl içinde çok karmaşık ve gelişmiş teknolojik yöntemlerle bu durumun böyle olduğunu öğrendiler. 1400 yıl önce nükleer fizik hakkında bir şey bilmeyen bir kişi, örneğin; yeryüzünün ve gökyüzünün aynı kaynaktan geldiğini veya burada tartıştığımız diğer soruların cevaplarını kendi bulamaz. Kur’an’da geçen ifadelerin pek çoğu o zaman için henüz kanıtlanmamıştı, fakat modern bilimsel yöntemler şimdi Hz. Muhammed (s.a.v)’in 1400 sene önce söylemiş olduklarını kanıtlayan bir pozisyonda.”

Prof. Alfred Kroner

Jeobilim Profesörü

Keith L. Moore

“Kur’ân’da insanın gelişimi ile ilgili ifadeleri açıklığa kavuşturmak benim için büyük bir zevkti. Ben emin olarak söylüyorum ki bu ifadeleri Hz. Muhammed (s.a.v)’e Allah vermiştir, çünkü bu bilginin çoğu yüzyıllar sonrasına kadar keşfedilmemiştir. Bu bana şunu kanıtlıyor ki, Hz. Muhammed (s.a.v) Allah’ın elçisidir.”

Prof. Keith L. Moore

Hücre Biyolojisi Profesörü

E. Marshall Johnson

“Bir bilim adamı olarak, sadece kesin olarak gördüğüm şeylerle başa çıkabilirim. Embriyoloji ve gelişimsel biyolojiyi anlayabiliyorum. Kur’an’dan bana tercüme edilen kelimeleri de anlayabiliyorum. Eğer bugün bildiklerimle ve tanımlayabildiklerimle kendimi o çağa götürebilseydim, o zaman tarif edilmiş olan şeyleri tanımlayamazdım. Öyleyse (Kur’an’da) yazılan her şeyde İlahî müdahalenin olduğu düşüncesi ile hiçbir çelişki göremiyorum.”

Prof. E. Marshall Johnson

Anatomi ve Gelişimsel Biyoloji Profesörü

Jeffrey Lang

“Kur’ân’ın günümüzde yakın zamanda kurulmuş gerçekleri öngördüğüne inanılan birçok işaretinin tanımları tutarlı ve kasıtlı olarak belirsiz görünmekte ve herhangi bir çağın herhangi bir okurun bilgi seviyesiyle çelişecek bir açıklık derecesinden kaçınılmaktadır. Eğer Kur’ân, bu fenomenlerin (büyük patlama teorisi, atomun bölünmesi, evrenin genişlemesi vb.) kesin bir şekilde ele alsaydı, bunlar eski Müslüman bilim adamları tarafından bilinirdi. Kur’ân’ın gerçekten harika bir özelliği, bu işaretlerin bir nesilden diğerine güç, güzellik ve gizemlerinden hiçbir şey kaybetmemesidir; her nesil onları mevcut bilgi durumuyla uyumlu bulmuştur.”

Prof. Dr. Jeffrey Lang

Matematik Profesörü
Sivrisinek Mucizesi Kur'an

Sivrisinek ve Üzerindeki

Allah, bir sivrisineği hatta onun da üstünde olanı (ondan daha zayıf bir varlığı) misal vermekten utanmaz. İnananlar onun, Rablerinden (gelen) bir gerçek olduğunu bilirler....

Rum Suresi Kerâmeti

Rumlar, yakın bir yerde (adna al-Ard) yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl (bıd-ı sinin) içinde galip geleceklerdir. Önce de, sonra da emir Allah’ındır....

Evrenin Yaratılması

Evrenin Yaratılışı

Gökleri ve yeri, örneksiz yaratan O’dur. Bir şeyin olmasına karar verdi mi onun için sadece “Ol!” der, o şey oluşur. (Bakara Suresi 117. Ayet)...

Kıyamet Günü ve Sonrası Kur'an

Kıyamet Günü ve Sonrası

(Resulüm!) Sana dağlar hakkında sorarlar. De ki: Rabbim onları ufalayıp savuracak. (Ta-Ha Suresi 105. Ayet) O gün (o kıyamet günü) yer ve dağlar sarsılır...

Korunmuş Tavan

Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, (Allah’ın varlığını gösteren) delillerden yüz çevirmektedirler. (Enbiyâ Suresi 32. Ayet) Dünyayı çevreleyen atmosfer, yaşamın devamı...