Bu internet sitesinde dini hakikatlerin manevi tesirlerinden ziyade maddi tesirlerine değindik. Amaç hiçbir şekilde manevi yönleri hafife almak değildir. Asıl amacımız günümüzde bilime verilen önem sebebi ile dini gerçeklerin bazı çevrelerce bilim dışı görülmesinden kaynaklanmaktadır. İslam tüm zamanlara hitap eden daimi ve akılcı bir dindir.

İslam, Kur’ân ve Bilim Hakkında Yazılar

Rum Suresi Kerâmeti

Rumlar, yakın bir yerde (adna al-Ard) yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl (bıd-ı sinin) içinde galip geleceklerdir. Önce de, sonra da emir Allah’ındır....

Evrenin Yaratılması

Evrenin Yaratılışı

Gökleri ve yeri, örneksiz yaratan O’dur. Bir şeyin olmasına karar verdi mi onun için sadece “Ol!” der, o şey oluşur. (Bakara Suresi 117. Ayet)...

Kıyamet Günü ve Sonrası Kur'an

Kıyamet Günü ve Sonrası

(Resulüm!) Sana dağlar hakkında sorarlar. De ki: Rabbim onları ufalayıp savuracak. (Ta-Ha Suresi 105. Ayet) O gün (o kıyamet günü) yer ve dağlar sarsılır...

Korunmuş Tavan

Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, (Allah’ın varlığını gösteren) delillerden yüz çevirmektedirler. (Enbiyâ Suresi 32. Ayet) Dünyayı çevreleyen atmosfer, yaşamın devamı...

Yürüyen Dağlar

Sen dağları görürsün de, onları yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutların yürümesi gibi yürümektedirler. (Bu,) her şeyi sapasağlam yapan Allah’ın sanatıdır. Şüphesiz ki O,...

Kur'an'da İndirilen Demir

İndirilen Demir

Pek sert olan ve insanlara bir çok faydası olan demiri de Biz indirdik. (Hadid Suresi 25. Ayet) Demir, Kur’an’da vurgulanan unsurlardan biridir. Hadid “demir”...

Atomdan daha küçük Kur'an

Atomdan Daha Küçük

İnkar edenler: “Kıyamet bize gelmeyecektir” dediler. De ki: “Hayır, öyle değil; görülmeyeni bilen Rabbim’e and olsun ki, o saat size muhakkak gelecektir. Göklerde ve...

Kan Dolaşımı ve Süt Kur'an

Kan Dolaşımı ve Süt

Sizin en’âmdan (koyun, keçi, sığır ve deveden) alacağınız ders vardır. İçlerindeki fers (midede sindirilmiş gıdalar) ile kanın ayrışmasından oluşan ve içenlerin boğazından kayıp giden...

Kuran Sağlık Faydaları

Kur’an’ın Sağlığa Faydaları

Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. (Yûnus Suresi 57. Ayet) Dünya genelinde 350 milyondan...