Bu internet sitesinde dini hakikatlerin manevi tesirlerinden ziyade maddi tesirlerine değindik. Amaç hiçbir şekilde manevi yönleri hafife almak değildir. Asıl amacımız günümüzde bilime verilen önem sebebi ile dini gerçeklerin bazı çevrelerce bilim dışı görülmesinden kaynaklanmaktadır. İslam tüm zamanlara hitap eden daimi ve akılcı bir dindir.

Kategori: Astronomi

Evrenin Yaratılması

Evrenin Yaratılışı

Gökleri ve yeri, örneksiz yaratan O’dur. Bir şeyin olmasına karar verdi mi onun için sadece “Ol!” der, o şey oluşur. (Bakara Suresi 117. Ayet)...

Kıyamet Günü ve Sonrası Kur'an

Kıyamet Günü ve Sonrası

(Resulüm!) Sana dağlar hakkında sorarlar. De ki: Rabbim onları ufalayıp savuracak. (Ta-Ha Suresi 105. Ayet) O gün (o kıyamet günü) yer ve dağlar sarsılır...

Korunmuş Tavan

Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, (Allah’ın varlığını gösteren) delillerden yüz çevirmektedirler. (Enbiyâ Suresi 32. Ayet) Dünyayı çevreleyen atmosfer, yaşamın devamı...

Kur'an'da İndirilen Demir

İndirilen Demir

Pek sert olan ve insanlara bir çok faydası olan demiri de Biz indirdik. (Hadid Suresi 25. Ayet) Demir, Kur’an’da vurgulanan unsurlardan biridir. Hadid “demir”...

Yedi Gök

Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek onları, yedi gök olarak tamamlayıp düzene koyan O’dur ve O, her şeyi hakkıyla bilmektedir....

Güneş ve Ay

Güneş ve Ay

Üstünüzde yedi kat sağlam göğü bina ettik. Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık. (Nebe Suresi 12-13 Ayetler) Göğe burçlar yerleştiren, orada...