Krallar ve Firavunlar

Hz. Yusuf’un hükümdarı bir Kral mıydı yoksa Firavun muydu?

“Hiyeroglif” olarak adlandırılan eski Mısır dilini anlamamızdaki ilerlemeler, Kuran’ın Mısır ile ilgili olarak ‘Firavun’ ve ‘Kral’ terimlerini kullanmasının tarihsel olarak doğru ve mucizevi olduğunu göstermiştir.

İncil, Hz. İbrahim, Hz. Yusuf ve tabii ki Hz. Musa dönemindeki Mısır hükümdarlarını “Firavun” olarak adlandırır.1Genesis 12:18, Genesis 41:46, Exodus 2:15 İncil Firavun terimini yanlış kullanır ve bu terim Hz. İbrahim ve Hz. Yusuf’tan çok sonra ortaya çıkmış olsa da, Mısır’ın her çağdaki tüm yöneticilerinden hatalı bir şekilde “Firavun” olarak söz eder.

Hz. Musa ve Firavun Mısır

Abu Simbel – Mısır

“Firavun” kelimesi, Mısır dilinde kraliyet sarayını tanımlayan, kelimenin tam çevirisiyle “büyük ev” anlamına gelen “per-aa” teriminden kaynaklanan bir unvandır. Ancak tarihsel olarak “Firavun”, Mısır tarihinde çok daha sonra, Yeni Krallık döneminde (MÖ 1550-1069) kral için bir unvan olarak kullanılmaya başlandı.2“Pharaoh” in I. Shaw & P. Nicholson, British Museum Dictionary Of Ancient Egypt, 1995, British Museum Press: London, p. 222.

The Interpreter’s İncil Sözlüğü, Hz. Yusuf ile ilgili Mısırbilim verilerindeki bazı tutarsızlıklar hakkında şunu belirtiyor: Mısır hikayelerine karşı samimi tutum, halk hafızasının büyük İbrani deneyiminin temellerini koruduğu, ancak daha sonra bu hafızaya kusurlu bir şekilde hatırlanan bazı ayrıntılar ve daha sonraki zamanlardan ve koşullardan ödünç alınan bazı ikincil ayrıntılar bahşettiğidir.3The Interpreter’s Dictionary Of The Bible, Volume 3, 1962 (1996 Print), Abingdon Press, Nashville, pp. 774 (Under Pharaoh).

Kur’an, iki peygamber Hz. Yusuf ve Hz. Musa’nın hikayelerinde Mısır’dan bahseder. Hz. Yusuf’un hikayesi sadece olayları anlatmak ve karakterleri çizmekle kalmaz. Bunun da ötesine geçerek tarihte bu olayların meydana geldiği dönemi belirtmekte ve genel özelliklerini anlatmaktadır.

Şimdi bu iki büyük peygamberin kıssaları ve yaşadıkları dönem (özellikle hükümdarlar) hakkında Kuran’ın ne gibi bilgiler verdiğine bir bakalım. Hz. Yusuf zamanındaki Mısır hükümdarı için Kur’an, “Kral” (ملك) sıfatını kullanır; O asla “Firavun” (فرعون) olarak adlandırılmamıştır. Bazı ayetler aşağıda alıntılanmıştır:

Kral, “Onu bana getirin” dedi. Elçi, Yûsuf’a gelince (Yûsuf) dedi ki: “Efendine dön de, ellerini kesen o kadınların derdi ne idi, diye sor. Şüphesiz Rabbim onların hilesini hakkıyla bilendir.”

(Yusuf Suresi 50. Ayet)

Kral, “Onu bana getirin, onu özel olarak yanıma alayım”, dedi. Onunla konuşunca dedi ki: “Şüphesiz bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir bir kişisin.”

(Yusuf Suresi 54. Ayet)

Hz. Musa dönemindeki Mısır hükümdarına gelince, Kur’an ona defalarca “Firavun” der ve ona asla “Kral” demez. İşte bazı ayetler:

Andolsun, biz Mûsâ’yı mucizelerimizle Firavun’a ve ileri gelen adamlarına göndermiştik de o, “Şüphesiz ben âlemlerin Rabbinin elçisiyim” demişti.

(Zuhruf Suresi 46. Ayet)

Sonra bunların ardından Firavun ile ileri gelenlerine de Mûsâ ve Hârûn’u mucizelerimizle gönderdik. Ama büyüklük tasladılar ve suçlu bir toplum oldular.

(Yunus Suresi 75. Ayet)

Jean François Champollion

Jean François Champollion

Kuran’da bulunan isimler, 2000 yıldır ölü olan Hiyeroglif dilinin Fransız Oryantalist Jean François tarafından 1822’de çözülüp tercüme edilmesinden sonra son birkaç asırda keşfedilen tarihi kanıtlarla tam bir uyum içindedir. Hz. Muhammed (s.a.v.) zamanında mevcut olan bu eski hikayeler hakkında tek bilgi kaynağı İncil anlatılarıydı. Ancak İncil, Hz. Yusuf ve Hz. Musa’nın hükümdarını hem “Firavun” olarak adlandırır hem de kral kelimesinden hiçbir zaman özel olarak bahsetmez, hatta Hz. İbrahim dönemindeki hükümdardan “Firavun” olarak bahseder ve “Firavun” kelimesini Yaratılış Kitabında 96 defadan fazla kullanır.

Eski Mısır Hiyeroglifleri hakkındaki bilgiler, başarılı bir şekilde deşifre edildiği MS 19. yüzyıla kadar tamamen yok olmuştu. Peygamber efendimiz haşa İncil’den kopya çekmiş olamaz çünkü İncil bu konuda hatalı. O halde bu bilgiyi nereden elde etti? Kur’an bu şüpheye şöyle cevap verir:

Bu kitabın indirilişi, çok güçlü ve her şeyi bilen Allah tarafındandır.

(Mü’min Suresi 2. Ayet)

Her şeyin en doğrusunu Allah bilir.Historical Marvels In the Quran – A. Ali
https://www.islamic-awareness.org/..
 • 1
  Genesis 12:18, Genesis 41:46, Exodus 2:15
 • 2
  “Pharaoh” in I. Shaw & P. Nicholson, British Museum Dictionary Of Ancient Egypt, 1995, British Museum Press: London, p. 222.
 • 3
  The Interpreter’s Dictionary Of The Bible, Volume 3, 1962 (1996 Print), Abingdon Press, Nashville, pp. 774 (Under Pharaoh).

Şunlar da hoşunuza gidebilir...

 1. Hasan dedi ki:

  Çalışmanız için teşekürler

 2. Majid Ali dedi ki:

  Great information.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir