En este sitio web, tocamos las influencias materiales de las verdades religiosas en lugar de las influencias espirituales. El objetivo no es subestimar los aspectos espirituales de ninguna manera. Nuestro objetivo principal se debe al hecho de que algunos círculos consideran que los hechos religiosos no son científicos debido a la importancia que se le da hoy a la ciencia. El Islam es una religión permanente y racional que apela a todos los tiempos.

Beneficios para la salud del Corán

¡Oh, gente! Les ha llegado el Mensaje de su Señor, que es un motivo de reflexión, cura para toda incertidumbre que hubiera en sus corazones, guía y misericordia para los creyentes.

(Yunus 57. Verso)

Se estima que más de 350 millones de personas en todo el mundo sufren los efectos negativos de la depresión. Los antidepresivos son recomendados por los médicos como tratamiento, pero en lugar de la recuperación completa, un gran número de pacientes están expuestos a efectos graves y nocivos de los medicamentos, junto con la recuperación parcial o nula.

La espiritualidad a menudo se basa en lidiar con problemas mentales o estrés. Los efectos de la fe se consideran ahora no sólo como una cuestión de fe, sino también de ciencia. "Los milagros de la recuperación espiritual deben considerarse la última tecnología médica", dijo el Dr. C. Callender, Jefe del Departamento de Cirugía de la Universidad Howard. 1Mike Fillon: Science and Spirit, pág. 37, Kenneth Pargament: The Psychology of Religion and Coping. p. 210

Beneficios de leer el corán

Kur’an-ı Kerim okumak veya dinlemek stres, akıl sağlığı ve hafıza ile birlikte genel sağlığa önemli faydalar sağlamaktadır. Özellikle stres birçok hastalığın gelişmesine zemin hazırlayabilir, bağışıklık sistemini olumsuz etkiler ve zamanla bedenimizde hastalıklar için daha elverişli ve daha asidik bir ortam oluşur. Bağışıklık sistemi ile sinir sistemi yakın ilişkilidir, beyin ve bağışıklık sistemi hem hastalıkta hem de sağlıkta rutin olarak etkileşime girer.2https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5866360/

Es una condición que Allah declare en el Corán que aquellos que están lejos de la vida espiritual vivan con tal estrés, "Quien se aleja de mi recuerdo tiene un sustento angustiado para él..." (Surah Taha 124)

Algunos estudios científicos sobre los efectos positivos para la salud del Sagrado Corán:

Memoria

“Belleği güçlendirmede önemli faktörlere dikkat etmek, öğrencilerin öğrenme sürecinin gelişmesine yol açar. Bu alanda farklı yöntemler tasarlanmıştır, ancak hepsini farklı yaşlardaki öğrenciler için kesinlikle kabul edemeyiz ve gerçekleştiremeyiz. Ancak Kur’an’ı günde 15 dakika dinleyerek, başka bir beceri veya eğitim kullanmadan, öğrencilerin hafızalarını geliştirebiliriz. Bu nedenle, akademik merkezlerin ve okul yöneticilerinin bu stratejiyi bir bellek güçlendirme tekniği olarak kullanmaları ve öğrencilerinin başarılarını gözlemlemeleri önerilmiştir.”3https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281305338X

escuchar el koran"Leer el verso del Corán advierte de la formación de ondas alfa y una atmósfera más relajada que permite al individuo aprender en un estado de calma y recibir la información necesaria para la resolución de problemas. Como resultado, este estudio demostró que el entrenamiento de retroalimentación neuronal y la aplicación de Ayetel Cure para estimulantes afectan el desarrollo de la memoria entre los participantes. Hay una diferencia entre los efectos de la Ayetel Cure durante la lectura y la escucha durante el entrenamiento."4http://www.jised.com/PDF/JISED-2017-04-06-03.pdf

“Hafızların5Arapça’da “korumak, ezberlemek” mânasındaki hıfz kökünden türemiş bir sıfat olan hâfız (çoğulu huffâz) sözlükte “koruyan, ezberleyen” anlamına gelip Kur’an’ın tamamını ezberleyene hâfız denilmiştir. akademik başarısı ve sosyo-kültürel yaşamı ile ilgili olarak Kuran’ı ezberlemenin etkilerini araştırmak için bu çalışma yapılmıştır. Bu amaçla, farklı kolej ve üniversitelerden 36 Hafız örneği ele alınmıştır. Sonuçlar SPSS, İçerik analizi tekniği ve yüzde olarak derlendi ve değerlendirildi. Sonuçlar Hafızın ezberleme öncesi ve sonrası akademik başarısında önemli bir fark olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca İçerik analizi, Hafızın eğitim ve sosyo-kültürel yaşamı üzerinde genel olumlu etkiler göstermiştir.”6http://jiscnet.com/journals/jisc/Vol_3_No_1_June_2015/8.pdf

“Bu çalışmada, 50 katılımcıyı Kur’an dinleme öncesi ve sonrası değişkenleri kullanılmıştır. Katılımcılar, 19-22 yaşlarındaki 26 erkek ve 24 kadından oluşuyordu. Tüm katılımcılar iki test aldılar. İlk test Kur’an dinlemeden ve ikinci test Kur’an dinledikten sonra yapıldı. Tüm katılımcılar bellek çalıştıran yazılım programını kullanarak bellek testi yaptılar. Sonuçlar, 11.8 Kur’an dinlemeden kısa süreli belleğin ortalama yeteneğinin ve Kur’an’ı dinleyerek kısa süreli belleğin ortalama yeteneğinin 12.62 olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlara dayanarak, Kur’an’ı dinleyerek beynin yeteneğinde önemli bir artış sağladığı bilinmektedir.”7https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2018/13/matecconf_icet4sd2018_01060/matecconf_icet4sd2018_01060.html

“Bu araştırma, Kur’an ve klasik müzik dinlemenin EEG kullanarak insan beyni dalgası üzerindeki etkilerini araştırmakta ve karşılaştırmaktadır. EEG sinyali, Kuran ve klasik müzik dinlemeden önce, sırasında ve sonrasında olan üç durum için kaydedildi. 20-28 yaş arası MARA Teknoloji Üniversitesi öğrencileri arasından 28 sağlıklı katılımcı rastgele seçilmiştir. Bu deney sırasında, her örnek Kuran’dan Yasin Suresi’ne ve Pachelbel’in klasik müzik dalında Canon D’ye maruz bırakıldı. Görüşme oturumları, EEG sinyallerinin elde edilmesinden önce gerçekleştirildi. Sol ve sağ beyin dalgaları arasındaki korelasyon sonuçları, Kuran’ı dinlerken % 12.67’lik bir artış olduğunu ve klasik müzik artışının % 9.96’da olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, Kuran okunuşunu dinlemenin alfa bandını klasik müzik dinlemekten daha fazla artırdığını göstermektedir.”8https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6169696

Psicología

“Toplam 168 katılımcı rastgele üç gruba ayrıldı. I. gruba çeviri ile Kur’an-ı Kerim yayını, II. Grup çeviri olmadan Kur’an-ı Kerim yayını aldı ve III. Grup kontrol grubu idi. Müdahaleden sonra, grup I ve grup II’de algılanan stres, durumluk kaygı, sürekli kaygı ve depresyon skorları kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşüktü. Çeviri veya çevirisiz Kur’an-ı Kerim, hamilelik sırasında stres, endişe ve depresyonu azaltmak için etkilidir.”9https://www.researchgate.net/..

beneficios de la lectura del Corán en el cerebro, la psicología

“Çalışmadan, EEG güç spektrumunun Kur’an okunurken bir kitap okumaya kıyasla alfa bandının frekans aralığında yüksek olduğu kanıtlanmıştır. Bunun yanında, FFT analizi, Kur’an okurken Alfa dalgasının kitap okumaktan daha yüksek olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, standart 10-20 elektrotlardan elde edilen her bant dalgasının analizine dayanarak, Kuran’ın okunmasının insanların dinlenmesine ve sakinleşmesine yol açtığı ileri sürülmektedir.”10https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813036525

“Sonuçlar Kuran dinlemesinden sonra test ve kontrol grupları arasında ortalama zihinsel sağlık puanlarında anlamlı farklılıklar olduğunu göstermiştir (P = 0.037). Müdahale öncesi ve sonrası test grubunda belirgin cinsiyet farklılığı bulunmadı (P = 0.806). Bu sonuçlar, Kuran dinlemenin psikoloji uzmanları tarafından zihinsel sağlığı iyileştirmek ve daha fazla sakinleşmek için önerilebileceğini düşündürmektedir.”11https://www.researchgate.net/publication/259722053_The_Effect_of_Holy_Quran_Voice_on_Mental_Health

“Kur’an okunuşundan etkilenen insan duygusallığı, ilgili çalışmalara göre açıkça sunuldu. Kalp atış hızı değişkenliği ve solunum davranışı gibi insan duygularını etkileyen birçok faktör vardır. Kur’an okunması, Kur’an’ın insan kalbi üzerinde, bazı hormon ve kimyasalların gevşemeden sorumlu olmasına yol açan özel bir etkiye sahip olmasından kaynaklanabilecek önemli bir rahatlama sağlamıştır.”12http://hrmars.com/hrmars_papers/The_Effect_of_Recitation_Quran_on_the_Human_Emotions.pdf

 

Aquellos que no buscan la curación del Corán no serán sanados.

Muhammad (p.b.h.)

Dios sabe mejor.

También te pueden gustar...

Escribir una respuesta

Su cuenta de correo electrónico no se publicará. Los campos obligatorios están marcados con *