Sur ce site, nous avons abordé les influences matérielles des vérités religieuses plutôt que les influences spirituelles. Le but n'est pas de sous-estimer les aspects spirituels en aucune façon. Notre objectif principal est dû au fait que les faits religieux sont considérés comme non scientifiques par certains milieux en raison de l'importance accordée à la science aujourd'hui. L'islam est une religion permanente et rationnelle qui fait appel à tous les temps.

Bienfaits pour la santé du Coran

O les gens! Un rappel de votre Seigneur est venu à vous, une guérison pour ceux qui sont dans les cœurs, et des conseils et de la miséricorde pour les croyants.

(Yunus 57. Verset)

On estime que plus de 350 millions de personnes dans le monde souffrent des effets négatifs de la dépression. Les antidépresseurs sont recommandés par les médecins comme un traitement, mais au lieu d'un rétablissement complet, un assez grand nombre de patients sont exposés à des effets graves et nocifs des médicaments, avec un rétablissement partiel ou pas.

La spiritualité est souvent basée sur la gestion des problèmes mentaux ou du stress. Les effets de la foi sont maintenant considérés non seulement comme une question de foi, mais aussi comme une science. « Les miracles du rétablissement spirituel devraient être considérés comme les dernières technologies médicales », a déclaré le Dr C. Callender, chef du département de chirurgie de l’Université Howard. 1Mike Fillon: Science and Spirit, p. 37, Kenneth Pargament: the Psychology of Religion and Coping. p. 210

Avantages de la lecture du coran

Kur’an-ı Kerim okumak veya dinlemek stres, akıl sağlığı ve hafıza ile birlikte genel sağlığa önemli faydalar sağlamaktadır. Özellikle stres birçok hastalığın gelişmesine zemin hazırlayabilir, bağışıklık sistemini olumsuz etkiler ve zamanla bedenimizde hastalıklar için daha elverişli ve daha asidik bir ortam oluşur. Bağışıklık sistemi ile sinir sistemi yakın ilişkilidir, beyin ve bağışıklık sistemi hem hastalıkta hem de sağlıkta rutin olarak etkileşime girer.2https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5866360/

C'est une condition qu'Allaah déclare dans le Coran que ceux qui sont loin de la vie spirituelle vivent avec un tel stress, "Quiconque se détourne de mon souvenir a un moyen de subsistance en détresse pour lui..." (Sourate Taha 124)

Quelques études scientifiques sur les effets positifs du Saint Coran sur la santé :

Mémoire

“Belleği güçlendirmede önemli faktörlere dikkat etmek, öğrencilerin öğrenme sürecinin gelişmesine yol açar. Bu alanda farklı yöntemler tasarlanmıştır, ancak hepsini farklı yaşlardaki öğrenciler için kesinlikle kabul edemeyiz ve gerçekleştiremeyiz. Ancak Kur’an’ı günde 15 dakika dinleyerek, başka bir beceri veya eğitim kullanmadan, öğrencilerin hafızalarını geliştirebiliriz. Bu nedenle, akademik merkezlerin ve okul yöneticilerinin bu stratejiyi bir bellek güçlendirme tekniği olarak kullanmaları ve öğrencilerinin başarılarını gözlemlemeleri önerilmiştir.”3https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281305338X

écouter le coran« La lecture du verset du Coran stimule une atmosphère plus détendue qui permet aux ondes alpha de se former et à l'individu d'apprendre dans une situation calme et d'obtenir les informations nécessaires pour résoudre des problèmes. En conséquence, cette étude a prouvé que la formation de rétroaction neurale et l'application de curseur aversion pour le stimulant affectent le développement de mémoire parmi des participants. Il y a une différence entre les effets d'Ayetel Kursi pendant la lecture et l'écoute pendant l'entraînement.4http://www.jised.com/PDF/JISED-2017-04-06-03.pdf

“Hafızların5Arapça’da “korumak, ezberlemek” mânasındaki hıfz kökünden türemiş bir sıfat olan hâfız (çoğulu huffâz) sözlükte “koruyan, ezberleyen” anlamına gelip Kur’an’ın tamamını ezberleyene hâfız denilmiştir. akademik başarısı ve sosyo-kültürel yaşamı ile ilgili olarak Kuran’ı ezberlemenin etkilerini araştırmak için bu çalışma yapılmıştır. Bu amaçla, farklı kolej ve üniversitelerden 36 Hafız örneği ele alınmıştır. Sonuçlar SPSS, İçerik analizi tekniği ve yüzde olarak derlendi ve değerlendirildi. Sonuçlar Hafızın ezberleme öncesi ve sonrası akademik başarısında önemli bir fark olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca İçerik analizi, Hafızın eğitim ve sosyo-kültürel yaşamı üzerinde genel olumlu etkiler göstermiştir.”6http://jiscnet.com/journals/jisc/Vol_3_No_1_June_2015/8.pdf

“Bu çalışmada, 50 katılımcıyı Kur’an dinleme öncesi ve sonrası değişkenleri kullanılmıştır. Katılımcılar, 19-22 yaşlarındaki 26 erkek ve 24 kadından oluşuyordu. Tüm katılımcılar iki test aldılar. İlk test Kur’an dinlemeden ve ikinci test Kur’an dinledikten sonra yapıldı. Tüm katılımcılar bellek çalıştıran yazılım programını kullanarak bellek testi yaptılar. Sonuçlar, 11.8 Kur’an dinlemeden kısa süreli belleğin ortalama yeteneğinin ve Kur’an’ı dinleyerek kısa süreli belleğin ortalama yeteneğinin 12.62 olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlara dayanarak, Kur’an’ı dinleyerek beynin yeteneğinde önemli bir artış sağladığı bilinmektedir.”7https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2018/13/matecconf_icet4sd2018_01060/matecconf_icet4sd2018_01060.html

“Bu araştırma, Kur’an ve klasik müzik dinlemenin EEG kullanarak insan beyni dalgası üzerindeki etkilerini araştırmakta ve karşılaştırmaktadır. EEG sinyali, Kuran ve klasik müzik dinlemeden önce, sırasında ve sonrasında olan üç durum için kaydedildi. 20-28 yaş arası MARA Teknoloji Üniversitesi öğrencileri arasından 28 sağlıklı katılımcı rastgele seçilmiştir. Bu deney sırasında, her örnek Kuran’dan Yasin Suresi’ne ve Pachelbel’in klasik müzik dalında Canon D’ye maruz bırakıldı. Görüşme oturumları, EEG sinyallerinin elde edilmesinden önce gerçekleştirildi. Sol ve sağ beyin dalgaları arasındaki korelasyon sonuçları, Kuran’ı dinlerken % 12.67’lik bir artış olduğunu ve klasik müzik artışının % 9.96’da olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, Kuran okunuşunu dinlemenin alfa bandını klasik müzik dinlemekten daha fazla artırdığını göstermektedir.”8https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6169696

Psychologie

“Toplam 168 katılımcı rastgele üç gruba ayrıldı. I. gruba çeviri ile Kur’an-ı Kerim yayını, II. Grup çeviri olmadan Kur’an-ı Kerim yayını aldı ve III. Grup kontrol grubu idi. Müdahaleden sonra, grup I ve grup II’de algılanan stres, durumluk kaygı, sürekli kaygı ve depresyon skorları kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşüktü. Çeviri veya çevirisiz Kur’an-ı Kerim, hamilelik sırasında stres, endişe ve depresyonu azaltmak için etkilidir.”9https://www.researchgate.net/..

avantages de la lecture du Coran au cerveau, la psychologie

“Çalışmadan, EEG güç spektrumunun Kur’an okunurken bir kitap okumaya kıyasla alfa bandının frekans aralığında yüksek olduğu kanıtlanmıştır. Bunun yanında, FFT analizi, Kur’an okurken Alfa dalgasının kitap okumaktan daha yüksek olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, standart 10-20 elektrotlardan elde edilen her bant dalgasının analizine dayanarak, Kuran’ın okunmasının insanların dinlenmesine ve sakinleşmesine yol açtığı ileri sürülmektedir.”10https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813036525

“Sonuçlar Kuran dinlemesinden sonra test ve kontrol grupları arasında ortalama zihinsel sağlık puanlarında anlamlı farklılıklar olduğunu göstermiştir (P = 0.037). Müdahale öncesi ve sonrası test grubunda belirgin cinsiyet farklılığı bulunmadı (P = 0.806). Bu sonuçlar, Kuran dinlemenin psikoloji uzmanları tarafından zihinsel sağlığı iyileştirmek ve daha fazla sakinleşmek için önerilebileceğini düşündürmektedir.”11https://www.researchgate.net/publication/259722053_The_Effect_of_Holy_Quran_Voice_on_Mental_Health

“Kur’an okunuşundan etkilenen insan duygusallığı, ilgili çalışmalara göre açıkça sunuldu. Kalp atış hızı değişkenliği ve solunum davranışı gibi insan duygularını etkileyen birçok faktör vardır. Kur’an okunması, Kur’an’ın insan kalbi üzerinde, bazı hormon ve kimyasalların gevşemeden sorumlu olmasına yol açan özel bir etkiye sahip olmasından kaynaklanabilecek önemli bir rahatlama sağlamıştır.”12http://hrmars.com/hrmars_papers/The_Effect_of_Recitation_Quran_on_the_Human_Emotions.pdf

 

Ceux qui ne cherchent pas la guérison du Coran ne seront pas guéris.

Muhammad (p.b.h.)

Dieu sait mieux que tout.

Vous pourriez aussi aimer ces ...

Écrire une réponse

Votre compte de messagerie ne sera pas publié. Les champs requis sont marqués par