Kur’an’ın Sağlığa Faydaları

Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.

(Yûnus Suresi 57. Ayet)

Dünya genelinde 350 milyondan fazla insanın depresyonun olumsuz etkilerinden muzdarip olduğu tahmin edilmektedir. Doktorlar tarafından bir tedavi olarak antidepresanlar önerilmektedir, ancak tam iyileşme yerine, oldukça fazla sayıda hasta, kısmi veya hiç iyileşmeme ile birlikte ilaçların ciddi ve zararlı etkilerine maruz kalmaktadır.

Maneviyat genellikle ruhsal sorunların veya stresle başa çıkmaya dayanır. Artık imanın etkileri sadece inanç değil, aynı zamanda bilim meselesi olarak kabul edilmektedir. Bu konuda Howard Üniversitesi Cerrahi Bölümü Başkanı Dr. C. Callender şunları söylemiştir: “Ruhsal iyileşmenin mucizeleri en yeni tıbbi teknoloji olarak kabul edilmelidir”.1Mike Fillon: Science and Spirit, s. 37, Kenneth Pargament: the Psychology of Religion and Coping. s. 210

kuran okumanın faydaları

Kur’an-ı Kerim okumak veya dinlemek stres, akıl sağlığı ve hafıza ile birlikte genel sağlığa önemli faydalar sağlamaktadır. Özellikle stres birçok hastalığın gelişmesine zemin hazırlayabilir, bağışıklık sistemini olumsuz etkiler ve zamanla bedenimizde hastalıklar için daha elverişli ve daha asidik bir ortam oluşur. Bağışıklık sistemi ile sinir sistemi yakın ilişkilidir, beyin ve bağışıklık sistemi hem hastalıkta hem de sağlıkta rutin olarak etkileşime girer.2https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5866360/

Maneviyattan uzak kimselerin stres denilen sıkıntı ile yaşamaları Hak Teâlâ’nın Kur’an’da bildirdiği bir durumdur: “Her kim de benim zikrimden (Kur’an’dan) yüz çevirirse, mutlaka ona sıkıntılı bir geçim vardır…”(Tâhâ Suresi 124)

Kur’an-ı Kerim’in sağlığa olumlu etkilerine dair yapılan bazı bilimsel çalışmalar:

Hafıza

“Belleği güçlendirmede önemli faktörlere dikkat etmek, öğrencilerin öğrenme sürecinin gelişmesine yol açar. Bu alanda farklı yöntemler tasarlanmıştır, ancak hepsini farklı yaşlardaki öğrenciler için kesinlikle kabul edemeyiz ve gerçekleştiremeyiz. Ancak Kur’an’ı günde 15 dakika dinleyerek, başka bir beceri veya eğitim kullanmadan, öğrencilerin hafızalarını geliştirebiliriz. Bu nedenle, akademik merkezlerin ve okul yöneticilerinin bu stratejiyi bir bellek güçlendirme tekniği olarak kullanmaları ve öğrencilerinin başarılarını gözlemlemeleri önerilmiştir.”3https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281305338X

kuran dinlemek“Kuran ayetinin okunması, Alfa dalgalarının oluşumunu ve bireyin sakin bir durumda öğrenmesini ve problem çözme için gerekli bilgileri almasını sağlayan daha rahat bir atmosferi uyarır. Sonuç olarak, bu çalışma sinirsel geri besleme eğitiminin ve uyarıcı için Ayetel Kürsi uygulamasının katılımcılar arasında hafıza gelişimini etkilediğini göstermiştir. Eğitim sırasında okuma ve dinleme sırasında Ayetel Kürsi’nin etkileri arasında bir fark vardır.”4http://www.jised.com/PDF/JISED-2017-04-06-03.pdf

“Hafızların5Arapça’da “korumak, ezberlemek” mânasındaki hıfz kökünden türemiş bir sıfat olan hâfız (çoğulu huffâz) sözlükte “koruyan, ezberleyen” anlamına gelip Kur’an’ın tamamını ezberleyene hâfız denilmiştir. akademik başarısı ve sosyo-kültürel yaşamı ile ilgili olarak Kuran’ı ezberlemenin etkilerini araştırmak için bu çalışma yapılmıştır. Bu amaçla, farklı kolej ve üniversitelerden 36 Hafız örneği ele alınmıştır. Sonuçlar SPSS, İçerik analizi tekniği ve yüzde olarak derlendi ve değerlendirildi. Sonuçlar Hafızın ezberleme öncesi ve sonrası akademik başarısında önemli bir fark olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca İçerik analizi, Hafızın eğitim ve sosyo-kültürel yaşamı üzerinde genel olumlu etkiler göstermiştir.”6http://jiscnet.com/journals/jisc/Vol_3_No_1_June_2015/8.pdf

“Bu çalışmada, 50 katılımcıyı Kur’an dinleme öncesi ve sonrası değişkenleri kullanılmıştır. Katılımcılar, 19-22 yaşlarındaki 26 erkek ve 24 kadından oluşuyordu. Tüm katılımcılar iki test aldılar. İlk test Kur’an dinlemeden ve ikinci test Kur’an dinledikten sonra yapıldı. Tüm katılımcılar bellek çalıştıran yazılım programını kullanarak bellek testi yaptılar. Sonuçlar, 11.8 Kur’an dinlemeden kısa süreli belleğin ortalama yeteneğinin ve Kur’an’ı dinleyerek kısa süreli belleğin ortalama yeteneğinin 12.62 olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlara dayanarak, Kur’an’ı dinleyerek beynin yeteneğinde önemli bir artış sağladığı bilinmektedir.”7https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2018/13/matecconf_icet4sd2018_01060/matecconf_icet4sd2018_01060.html

“Bu araştırma, Kur’an ve klasik müzik dinlemenin EEG kullanarak insan beyni dalgası üzerindeki etkilerini araştırmakta ve karşılaştırmaktadır. EEG sinyali, Kuran ve klasik müzik dinlemeden önce, sırasında ve sonrasında olan üç durum için kaydedildi. 20-28 yaş arası MARA Teknoloji Üniversitesi öğrencileri arasından 28 sağlıklı katılımcı rastgele seçilmiştir. Bu deney sırasında, her örnek Kuran’dan Yasin Suresi’ne ve Pachelbel’in klasik müzik dalında Canon D’ye maruz bırakıldı. Görüşme oturumları, EEG sinyallerinin elde edilmesinden önce gerçekleştirildi. Sol ve sağ beyin dalgaları arasındaki korelasyon sonuçları, Kuran’ı dinlerken % 12.67’lik bir artış olduğunu ve klasik müzik artışının % 9.96’da olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, Kuran okunuşunu dinlemenin alfa bandını klasik müzik dinlemekten daha fazla artırdığını göstermektedir.”8https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6169696

Psikoloji

“Toplam 168 katılımcı rastgele üç gruba ayrıldı. I. gruba çeviri ile Kur’an-ı Kerim yayını, II. Grup çeviri olmadan Kur’an-ı Kerim yayını aldı ve III. Grup kontrol grubu idi. Müdahaleden sonra, grup I ve grup II’de algılanan stres, durumluk kaygı, sürekli kaygı ve depresyon skorları kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşüktü. Çeviri veya çevirisiz Kur’an-ı Kerim, hamilelik sırasında stres, endişe ve depresyonu azaltmak için etkilidir.”9https://www.researchgate.net/..

kuran okumanın beyne, psikolojiye faydaları

“Çalışmadan, EEG güç spektrumunun Kur’an okunurken bir kitap okumaya kıyasla alfa bandının frekans aralığında yüksek olduğu kanıtlanmıştır. Bunun yanında, FFT analizi, Kur’an okurken Alfa dalgasının kitap okumaktan daha yüksek olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, standart 10-20 elektrotlardan elde edilen her bant dalgasının analizine dayanarak, Kuran’ın okunmasının insanların dinlenmesine ve sakinleşmesine yol açtığı ileri sürülmektedir.”10https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813036525

“Sonuçlar Kuran dinlemesinden sonra test ve kontrol grupları arasında ortalama zihinsel sağlık puanlarında anlamlı farklılıklar olduğunu göstermiştir (P = 0.037). Müdahale öncesi ve sonrası test grubunda belirgin cinsiyet farklılığı bulunmadı (P = 0.806). Bu sonuçlar, Kuran dinlemenin psikoloji uzmanları tarafından zihinsel sağlığı iyileştirmek ve daha fazla sakinleşmek için önerilebileceğini düşündürmektedir.”11https://www.researchgate.net/publication/259722053_The_Effect_of_Holy_Quran_Voice_on_Mental_Health

“Kur’an okunuşundan etkilenen insan duygusallığı, ilgili çalışmalara göre açıkça sunuldu. Kalp atış hızı değişkenliği ve solunum davranışı gibi insan duygularını etkileyen birçok faktör vardır. Kur’an okunması, Kur’an’ın insan kalbi üzerinde, bazı hormon ve kimyasalların gevşemeden sorumlu olmasına yol açan özel bir etkiye sahip olmasından kaynaklanabilecek önemli bir rahatlama sağlamıştır.”12http://hrmars.com/hrmars_papers/The_Effect_of_Recitation_Quran_on_the_Human_Emotions.pdf

 

Kur’an-ı kerimden şifa beklemeyen, şifaya kavuşamaz.

Hz. Muhammed (s.a.v.)

Her şeyin en doğrusunu Allah bilir.

Şunlar da hoşunuza gidebilir...

  1. Hatice Aktaş dedi ki:

    Çok güzel bir yazı Allah razı. Dipnotları nasıl görebiliriz veya orjinal makaleye nasıl ulaşabiliriz.

  2. Zafer dedi ki:

    İlk defa TV den dinledim bu makalenin anlatımını gerçekten çok etkilendim. Hiç bu açıdan bakmamıştım. Keşke bu tür çalışmalar yaygınlaştırılmalı. Günümüz gençliğine bilimsel verilerle varılmali. Klasik anlatımla bilinç altına hükmetmek imkansız hale gelmiştir. Bu tür çalışmaların devamını bekliyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir