Bu internet sitesinde dini hakikatlerin manevi tesirlerinden ziyade maddi tesirlerine değindik. Amaç hiçbir şekilde manevi yönleri hafife almak değildir. Asıl amacımız günümüzde bilime verilen önem sebebi ile dini gerçeklerin bazı çevrelerce bilim dışı görülmesinden kaynaklanmaktadır. İslam tüm zamanlara hitap eden daimi ve akılcı bir dindir.

İndirilen Demir

Pek sert olan ve insanlara bir çok faydası olan demiri de Biz indirdik.

(Hadid Suresi 25. Ayet)

Demir, Kur’an’da vurgulanan unsurlardan biridir. Hadid “demir” anlamına gelir. “Biz indirdik” olarak tercüme edilen ve ayette demir için kullanılan “enzelna” kelimesi, demirin insanlara fayda sağladığını açıklamak için mecazi bir anlamı olduğu düşünülebilir. Kur’an’da ya fiziksel bir olay (yağmur) ya da vahiy gibi manevi bir olay belirtmek için kullanılır. Ancak kelimenin gerçek anlamını “gökten fiziksel olarak gönderilmek” olarak göz önüne aldığımızda, bu ayetin çok önemli bir bilimsel mucize anlamına geldiğinin farkına varırız. Çünkü modern astronomik bulgular, dünyamızda bulunan demirin uzaydaki dev yıldızlardan geldiğini ortaya çıkarmıştır.

Sadece dünyadaki demir değil, aynı zamanda tüm güneş sistemindeki demir de dış uzaydan gelir, çünkü güneşteki sıcaklık demir oluşumu için yetersizdir. Güneş, 5700 °C yüzey sıcaklığına ve yaklaşık 15 milyon °C çekirdek sıcaklığına sahiptir. Demir sadece sıcaklığın birkaç yüz milyon dereceye ulaştığı güneşten çok daha büyük yıldızlarda üretilebilir. Bir yıldızdaki demir miktarı belirli bir seviyeyi aştığında, yıldız artık onu kaldıramaz ve sonunda “nova” veya “süpernova” olarak adlandırılarak patlar. Bu patlamalar demirin uzaya verilmesini mümkün kılar.

supernova hadid suresi 25. ayet

Supernova 1987A

Bütün bunlar demirin Dünya üzerinde oluşmadığını, ancak süpernovalardan taşındığını ve ayette belirtildiği gibi “indirildiğini” göstermektedir. Bu gerçeğin Kur’an’ın ortaya çıktığı 7. yüzyılda bilinemeyeceği açıktır. Astronomi ayrıca diğer elementlerin de dünya dışında oluştuğunu ortaya koymuştur. Ayette “Demiri de” ifadesi bu fikirden söz ediyor olabilir. Bununla birlikte, bu keşiflerin 20. yüzyılın sonunda yapıldığı göz önüne alındığında, ayetin özellikle demirden bahsetmesi oldukça şaşırtıcıdır.

Nature’s Destiny adlı kitabında, tanınmış mikrobiyolog Michael Denton demirin önemini vurgular: tüm metaller arasında yaşam için demirden daha önemli bir şey yoktur. Bir süpernova patlamasını ve daha sonra yaşamın hayati atomlarının evren boyunca dağılmasını tetikleyen bir yıldızın merkezinde demir birikmesidir. Yeryüzünün ilk kimyasal farklılaşmasına, erken atmosferin gazlaşmasına ve nihayetinde hidrosferin oluşumuna neden olan ısıyı üreten ilkel Dünya’nın merkezine demir atomlarının yerçekimi ile çekilmesiydi. Dünya’nın merkezinde, devasa bir dinamo gibi davranan, Dünya’nın manyetik alanını üreten erimiş demirdir, bu da Dünya’nın yüzeyini yıkıcı yüksek enerjili nüfuz eden kozmik radyasyondan koruyan ve kozmik ışın yıkımından önemli ozon tabakasını koruyan Van Allen Radyasyon Kuşağı’nı oluşturur.

Demir atomu olmasaydı, kozmosta karbon bazlı bir hayat olmazdı. Demir, akciğerlerden oksijen taşır ve ayrıca işlenmek üzere akciğerlere geri götürmek için karbondioksit ile bağlanır. Demir ayrıca, yiyecekleri sindirmeye, kan şekerini enerjiye dönüştürmeye ve diğer birçok temel fonksiyona yardımcı olan enzimlerin üretiminde rol oynar. Demir hemoglobinin bir parçasıdır ve demir eksikliği anemik kanla sonuçlanır. Yaşam ve demir arasındaki, kanın kırmızı rengi ile uzak bir yıldızın ölümü arasındaki ilgi çekici ve samimi ilişki, sadece metallerin biyolojiyle ilgisini değil, aynı zamanda kozmosun biyomerkezciliğini de gösterir.

Demir UzayBuna ek olarak, Kur’an’da demirin önemine dikkat çeken bir başka gizli gerçek daha vardır: Demiri ifade eden Hadid Suresi oldukça ilginç iki matematik kodu içerir. “Al-Hadid”, Kuran’da 57. suredir. Harflerinin numerolojik değerleri toplandığında Arapçada “Al-Hadid” kelimesinin ebcedi de 57’dir. (Ebced hesabı, her harfi bir rakamı gösteren, İslam harfleriyle yazılı sekiz kelimeden meydana gelen bir hesap sistemidir.) Nümerolojik yalnız “hadid” kelimesinin değeri 26’dır. Ve 26, demirin atom numarasıdır.

Neden gümüş veya altın üzerine bir sure yok da demir hakkında var? Tüm bu bilgilerle bile, bazıları bunun sadece tesadüf olduğunu söyleyebilir. Her şey sadece tesadüf ise, o zaman gerçekten harika bir tesadüf.

Her şeyin en doğrusunu Allah bilir.

Kaynaklar:
An Analytical study of Science in the light of Quranic Verses – Mohammed Mehboob Hussain
Reflections on the Miracles of the QURAN – Zagloul Kadah
Manije Khorasani 2001

Şunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir