Kategori: Astronomi

Evrenin Yaratılması 6

Evrenin Yaratılışı

Gökleri ve yeri, örneksiz yaratan O’dur. Bir şeyin olmasına karar verdi mi onun için sadece “Ol!” der, o şey oluşur. (Bakara Suresi 117. Ayet)…

Kıyamet Günü ve Sonrası Kur'an 2

Kıyamet Günü ve Sonrası

(Resulüm!) Sana dağlar hakkında sorarlar. De ki: Rabbim onları ufalayıp savuracak. (Ta-Ha Suresi 105. Ayet) O gün (o kıyamet günü) yer ve dağlar sarsılır…

atmosfer kalkan Korunmuş Tavan 0

Korunmuş Tavan

Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, (Allah’ın varlığını gösteren) delillerden yüz çevirmektedirler. (Enbiyâ Suresi 32. Ayet) Dünyayı çevreleyen atmosfer, yaşamın devamı…

Kur'an'da İndirilen Demir 4

İndirilen Demir

Pek sert olan ve insanlara bir çok faydası olan demiri de Biz indirdik. (Hadid Suresi 25. Ayet) Demir, Kur’an’da vurgulanan unsurlardan biridir. Hadid “demir”…

7 sema Yedi Gök 3

Yedi Gök

Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek onları, yedi gök olarak tamamlayıp düzene koyan O’dur ve O, her şeyi hakkıyla bilmektedir….

El Battani

(Türkiye 858 – Irak 929)

Battani - İslam ve MatematikBundan 1000 yıl kadar önce Matematik’te Trigonometri’yi bulan Müslüman, Astronomi ve Matematikçi olarak bilinmektedir. Ayın güneş etrafında dönmesini 365 gün, 5 saat, 48 dakika, 24 saniye olarak hesaplamıştır. Günümüzde ise bu 365 gün, 5 saat, 48 dakika ve 46 saniye olarak hesaplanmıştır. Yani Battani, 22 saniye yanılmıştır.

Bettanî’nin diğer önemli keşif ve başarılarından bazıları da şunlardır: Ayın boylamda ortalama hareketinin tesbiti, güneş ve ayın görünür çaplarının ölçülmesi ve güneşinkinin bir yıl, ayınkinin ise anomal ay zarfında değişimlerinin bulunması, bu buluşlardan hareketle Batlamyus’un imkânsız dediği halka şeklinde güneş tutulmasının mümkün olduğu sonucunun çıkarılması ve ayın tutulma derecesinin hesabı için çok sağlam bir metodun geliştirilmesi.